Sıcak işleme tabi tutulan çelik cevherinin oda sıcaklığında soğutulması akabinde soğuk çekme yöntemi uygulanması transmisyon sürecidir. Bu süreç neticesinde elde edilen çelik malzemeler çeşitli sanayi mamülleri üretilmesine uygun hale getirilir.

1- Çelik Malzeme ve Çeliğin Sınıflandırılması

Çeşitli sanayi sektörlerinde imalatı yapılacak olan ürünler için dayanıklılığı ve tokluğu yüksek malzemelere ihtiyaç vardır. Bu malzemelerin büyük bir kısmını çelik materyaller oluşturmaktadır. Çelik için, kullanılacağı yere ve özelliğine bağlı olarak farklı sınıflandırmalar yapılabilir. Bu sınıflamalarda, çeliğin kompozisyonu, üretim tarzı, üretim ve kesim şekilleri, kalite durumu ve kullanım yeri gibi hususlar temel kriterlerdir.

2- Transmisyon Çeliği Kavramı

Çelik malzemelerin farklı ölçülere göre sınıflandırılabileceği konusunda bahsi geçen kullanım yerine göre imal edilen materyallerden biri de transmisyon çeliğidir. Soğuk çekme çeliği olarak da bilinen transmisyon çelikleri, imalat ve ıslah çeliklerinin normal oda sıcaklığı koşullarında şekillendirilmesidir. Bu yöntemde söz konusu materyalin bir ya da birkaç kalıptan geçirilmesi ile şekil alması sağlanmaktadır.

3- Transmisyon Çeliğinin Mekanik Özellikleri

Transmisyon çeliğe birçok avantaj sağlayan mekanik özellikler darbe, çekme ve uzama kabiliyetlerinin bulunması, kolay büzülebilmesi, dışardan gelecek darbelere karşı sert yapısı şeklinde sıralanabilir. Bu noktada, çelik malzemeye uygulanacak işleme bağlı olarak transmisyon milinin çekme ve uzama gibi özeliklerinin yüksek kalitede olması ayrıca önem taşımaktadır.

4- Transmisyon Çeliğinin Kimyasal Özellikleri

Transmisyon çeliklerinin kimyasal bazı özellikleri de bulunmaktadır. Bu özellikler, transmisyon çeliklerinin korozyon dayanımını, çözülebilirliğini ve içerdiği kimyasal bileşimleri kapsamaktadır. Transmisyon çeliklerinin termal özellikleri dikkate alındığında yüksek ısı depolama yeteneğine sahip oldukları görülecektir. Bu sebeple, kimyasal özellikleri de transmisyon çeliklerinin tercih edilmesinde etkilidir.

5- Transmisyon Çeliğinin Üretimi Nasıl Gerçekleşir?

Sıcak haddelenmiş çelik malzemeden soğuk çekme yöntemi kullanılarak yuvarlak bir kesite sahip olan ve farklı ölçülerde çapları bulunan karbon çelikleri üretilmektedir. Bu formdaki çelik malzemelerde ısıl işlem uygulanmadan söz konusu mamulün akma ve çekmeye karşı mukavemetinin geliştirilmesi istenmektedir. Transmisyon çelikleri düşük karbon düzeyine sahip çelik malzemelerin bir ya da birkaç farklı kalıptan geçirilip şekillendirme işlemine tabi tutulmasıyla üretilir.

Çeşitli imalat süreçleri için, sıcak haddeleme işleminden geçirilmiş çeliklerin mekanik özellikleri ve yüzey durum netlikleri uygun olmamaktadır. Önceden sıcak haddelenmiş çelik çubuklara soğuk çekim işlemi uygulanarak iyileştirme işlemleri yapılır. Esas üretim konusuna hazır hale getirilen çelikler daha hassas ölçü toleranslarındadır. Ayrıca sıcak haddeleme işlemine göre daha yüksek oranda bir yüzey kalitesi elde edilmiş olur.

6- Transmisyon Çeliği Hangi Alanlarda Kullanılır?

Transmisyon çeliği bina inşaatı, çeşitli makine ve ekipman üretimi, beyaz eşya imalatı, otomotiv ve savunma sanayisi gibi birçok alanda sıklıkla tercih edilmektedir. Ayrıca transmisyon milleri olarak yuvarlak formdaki çubuklar hidrolik sistemlerde ya da pistonlarda kullanılabilmektedir. Öte yandan, torna tezgahlarında kolaylıkla işlenebilme ve talaşlı imalat özelliğine sahip bir malzeme türüdür.

7- Transmisyon Çeliği Fiyat Bilgisi

Farklı sektörlerde, üretimi gerçekleştirmek amacıyla imal edilen transmisyon çeliğinin fiyatı bazı kriterlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Bu kriterler malzemenin ağırlığı, ebatları ve hangi kalite düzeyinde olduğudur. Bahse konu malzemeye ihtiyaç duyan kişiler, üretim yapan firmalarla görüşüp gereksinimleri noktasında bilgi almalıdırlar.

8- Transmisyon Çeliği Konusunda Önemli Bazı Noktalar

Transmisyon çeliğinin rahat işlenmesinin ve buna bağlı olarak birçok alanda kullanılmasının nedeni, talaş kaldırılmasında düşük sertli düzeyinden kaynaklanmaktadır. Soğuk haddeleme ile imal edilen transmisyon çubuklar her zaman sıcak haddeleme işleminden sonra ve kabuk soyma yöntemiyle üretilir. Asit temizlemesi yapıldıktan ve yüzey pürüzsüz hale getirildikten sonra işlem bitirilmiş olur.

transmisyon nedir 8 adımda anlattık