Taşlama

Taşlama işi üretim yapılan işletmeler bünyesinde, inşaatlarda ve benzeri alanlarda kullanılmaktadır. Seri üretim için makinelerden destek alınması gerekmektedir. Taşlama makinelerinden faydalanılarak insan gücü yerine makine gücünden yararlanılması kolaylaştırılmaktadır.

Taşlama Nedir?

Taşlama üretimin son adımında yapılan bir işlemdir. Üretilen ürünün son rütuşları için kullanılmaktadır. Talaş kaldırma işlemi gibi işlemler sırasında oluşturulan hataların ve çıkıntıların taşlama ile giderimi sağlanmaktadır.  taşlama freeze makinesi CNC grubundandır. Her boy ve şekilde parça için kullanımı uygundur. Ürünün son haline kavuşturulması amacıyla yapıldığı için hassas ve özenli yapılması gereken bir işlemdir. Ülkemizde çok fazla kullanım alanı mevcuttur.

Taşlama İşleminin Önemi

Taşlama son aşamadır ve ürünün şeklini belirler. Profesyonel kişilerce profesyonel ekipman yardımı ile yapılması gerekmektedir. Üretim sektöründe çok fazla yeri olan CNC tezgahlarından birisi olarak çok fazla alanda kullanılmaktadır.

Taşlama ile sanayide ve inşaatlarda demir, sac, sert taşlar gibi farklı özelliklere sahip ürünler kesilmektedir. Işlevselliği yüksek bir ekipmandır. Kullanım alanı çok geniştir. Önlemlere dikkat edilerek kullanımı şarttır. Uç kısmında yer alan sert kesim taşları ile kesim sağlamkatadır. Kısa süre içerisinde işlemlerin bitmesini sağlamaktadır. Inşaat sektöründe olmazsa olmaz bir araç olarak görülmektedir. Kesimi zor olan tehlikeli ürünler üzerindeki sert parçaların ayrılmasının en güvenli yoludur.

Taşlama Kullanım Alanları

Taşlama işlemi gerçekleştirilmesi bu konuda yetkili ustalar ile yapılmalıdır. Taşlama ekipmanı en çok inşaat sektöründe kullanılmaktadır. Bütün haldeki parçaların kısa sürede ve kolayca kesilebilmesine imkan tanınmaktadır. Sert tahta ürünlerinden sac ürünlere dek tüm ürün gruplarında kullanılmaktadır. Sıklıkla yapı inşaatlarında ve imalat alanlarında kullanım alanı bulmaktadır. Dikkatli ve özenli yapılması hem ürün görüntüsü hem de insan sağlığı için önem taşımaktadır.

Iş ekipmanlarında duyarlı ölçümlerin gerçekleştirilmesi taşlama yapılmasının temel nedenlerindendir. Ayrıca katılaştırılmış araçların yüzeylerinin arındırmak, yüzey hatalarının giderilmesi, ışıltılı yüzey sağlanması gibi nedenlerle taşlama yapılması oldukça yaygındır. Yüzeylerin nitelikli olması amaçlanmaktadır.

Düzlem Taşlama Türü

Düzlem şeklinde olan yüzeylerin taşlanması için uygulanan taşlama yöntemidir. Taş çevrilmesi sırasında parça mıknatısı olan tabla ile sabit durum sağlanmaktadır. Mıknatıslı tabla yerine vakumlu tabla da tercih edilebilmektedir. Taş niteliği ve materyal durumuna göre camsı yüzey eldesi mümkün olmaktadır.

Dış/Silindirik Taşlama

Şekli silindir şeklinde olan parçaların dış yüzeylerinin düzeltilmesi için yapılan yöntemdir. Bütün silindirik yapıların en temiz taşlaması gerçekleştirilebilmektedir.

İç/Delik Taşlama

İç ya da delik taşlama yöntemi silindirik taşlamanın tam zıttıdır. Iç yüzeye taşlama uygulanmaktadır. Taşın şekli ile silindir şekli, koni şekli vb. Şekiller için delik geometrisine uygulanabilmektedir. Ayrıca taşlamada dişli taşlama, kenar taşlama gibi yöntemler de bulunmaktadır. Bu yöntemlerle karakteristik yön elde edilmektedir.

Taşlamaya Özel Özellikler

Taşlama işlerinde yüksek hassasiyet gerekmektedir. Taşlama işi sırasında yüzey kalitesinin yüksek olması amaçlanmaktadır. Teknolojik olarak gelişmiş bir ekipmandır. İmalatçı pek çok firma başlangıçta kullanılan ilk üretim taşlama makinelerini işlevsel yönden geliştirmişlerdir. Torna tezgahlarında alışılan klasik kontrol tasarıları taşlamada geçersizdir. Nümerik kontrol bazında iyileştirilmişlerdir. Kontrol tezgahlarında farklı çözümlere ihtiyaç duyulmaktadır. Kademeli ilerleyiş arttırımı, salınım vb. Özellikleri teknik anlamda ileri düzeydedir.

Taşlama Yapılmasının Avantajları

Taşlanan yerlerin yüzey kalitesinde iyileşme sağlanmaktadır. Teknik anlamda güçlü bir tezgahtır. Sert parçaların dahi temizlenmesine olanak sağlamaktadır. Zor talaş kalkan malzemelerde etkili çözüm sunmaktadır. Oldukça yüksek düzeyde bir talaş hacmi vardır. Özel metot taşlamalarda ve rijit tezgahlarda yüksek hacmi ile dikkat çekmektedir. Hassas ölçü ayarı kolaylığı mevcuttur.

Taşlama avantajları sayesinde sıklıkla tercih edilen bir ekipman olmaktadır.

Taşlama
Standart Pürüzlülük
mm > 2,000 3,000 15,000 40,000 80,000
mm 3,000 15,000 40,000 80,000 100,000
IT6 ≤ 0,35 μ ≤ 0,40 μ ≤ 0,50 μ ≤ 0,80 μ ≤ 1,00 μ
IT7 ≤ 0,40 μ ≤ 0,50 μ ≤ 1,00 μ ≤ 1,25 μ ≤ 1,50 μ
IT8 ≤ 0,50 μ ≤ 0,80 μ ≤ 1,25 μ ≤ 1,50 μ ≤ 2,00 μ
IT9 ≤ 0,80 μ ≤ 1,25 μ ≤ 1,50 μ ≤ 2,00 μ ≤ 2,50 μ
IT10 ≤ 1,25 μ ≤ 2,00 μ ≤ 2,50 μ ≤ 3,00 μ ≤ 4,00 μ
IT11 ≤ 2,00 μ ≤ 3,00 μ ≤ 4,00 μ ≤ 5,00 μ ≤ 6,00 μ
Aralık Tolerans Uzunluk
2,000mm ÷ 7,500mm IT 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 2,000mm ÷ 4,000m
8,000mm ÷ 11,500mm IT 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 2,000mm ÷ 6,000m
12,000mm ÷ 100,000mm IT 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 2,000mm ÷ 7,000m