Pah Kırma

Makinacılıkta pah kırma nedir sorusuna, pah kırma sert olan köşelerin yuvarlatılarak yumuşatılmasına denmektedir diyebiliriz. 90 derecelik bir köşenin kulağı kesilmek sureti ile yumuşatılmış hali 45 derecelik kırpma olarak adlandırılır. Bunun illa 90 derece olmasına gerek yoktur köşe 120 derecelik ise pah 60 derecelik bir pah olur. Cam duvar bölmelerinde misal olarak camın düşey olan ayrıtları pahlanmaktadır. Tam olarak sivri bir köşeyi açılandırma durumuna denir. Tanım gereği AutoCAD’deki chamfer komutu birbirini dik kesen iki kenar daha yumuşak bir şekilde birleştirmek amaçlı da kullanılabilmektedir.

Pahların Amacı Nedir

Kenarlarda pah oluşturmanın en yaygın nedeni kenarlarının keskin olmadığından emin olmaktır. İşleme süreçleri sonucunda parçanın kenarlarında parmak veya eti kesebilecek derecede keskin kenarlar kalabilir. İşleme sürecinde geriye çok keskin bir kenar kalmasa dahi bu bölgede yine de kalan çapaklar olabilmektedir. Pah kırma çapakları gidermenin yanında diğer çapak alma yöntemlerine olan ihtiyacı da ortadan kaldırmaktadır.

İşlenmesi bitmiş parçalarda keskin kenar ve çapakların varlığı genel olarak kabul edilemez. Pah frezleri çapak alma işlemlerinde başvurulan önemli araçlardan biridir. Tüm kenarların kırılması gerekiyor ise kenarlar bir pah frezesi ile pahlanabilir. Pah frezelerinin bir başka kullanım alanı ise cıvata başlarının yüzey üzerindeki bir girintiye oturtarak düz olmalarını sağlamaktır. Pah ayrıca estetik açıdan da iyi sonuçlar vermektedir. Kenarı hasar ve deforme edici etkilere karşı daha az hassas hale getirir. İki parçanın birbirine kaynak yapılması gerektiği durumlarda, iki parçanın da kaynak yapılacak bağlantı kenarları boyunca bir pah işlenmesi süreci destekleyecektir.

Pah Kırma Aletleri Pah Frezeleri Kesiciler ve Freze Uçları

Online mağazalarda pah işleme için kullanılan takımlar uçlar ve kesiciler arıyorsanız pah kırma takımları, pah takımları, pah frezeleri, pah kesicileri, pah frezleri, pah kesiciler, pah uçları veya pah freze uçları gibi farklı adlarda bulabilirsiniz. Genel olarak tümünü bir parmak freze türü oldukları için yalnızca pah frezleri olarak adlandırmak mümkün. Tipik olarak pah frezelerinin görünümü şu şekilde olmaktadır;

Pah Frezeleri Birden Çok Kullanıma Sahip Olabilir

Bir pah frezi ana işlevi olan pah oluşturmaya ilaveten, eğim verme, çapa alma, havşa açma, gravür ve puntalama dahil olmak üzere çoklu işleme operasyonlarında tercih edilmektedir. Bu takımdan birden fazla kullanım alanında yararlanmak takım değişimlerini azaltmada ve zaman kazanmada yardımcı olur.

Pah Kırmak İçin Pahlı Delikler ve Punta Matkapları

Çoğu delikte özellikle de dişli deliklerde çapakların temizlenmesi için pah işlenir. Ayrıca dişler için temiz bir başlangıç oluşturmak adına da pah işlenir. Bu işlem için geleneksel pah frezesi yerine punta matkabı da kullanılabilir. Bu sayede aynı alet kullanılarak hem delik işaretlenmektedir hem de pah kırma işlemi gerçekleştirilmektedir.

Pah Derinlik Hesaplayıcı

G-Wizard ilerleme ve hız hesaplayıcısı, pah derinliğini belirlemekte de kolaylık sağlar ve özel bir geometri hesaplayıcıya sahiptir. Aynı hesaplayıcı bağlantı elemanları için açılması gereken veri tabanına da sahiptir. Ayrıca havsa ölçüsünü de hesaplayan kullanışlı bir veri tabanına sahiptir.

Çapak Alma İşleminde Kullanılan Pah Kırma Aleti

Pah frezesi çapak almak için harika sonuçlar verebilmektedir. Çapak almanın birçok farklı yolu bulunur fakat bir pah frezesi süreci otomatikleştirebildiği için en çok verimli olanlardan birisi olmaktadır. Manuel çapak alma uzun zaman alır. CNC makinelerinde çapak alma aletlerinin kullanımını popüler hale getiren temel etkenlerden biri budur. Çapak alma işleminde kullanıldığında pah kırma aletinin tüm kenarları sürece dahil olur.

Pah Kırma
Bölüm Aralık Açı Uzunluk
Yuvarlak 5,000 ÷ 6,500 45° / 30° 3000 ÷ 4000
Yuvarlak 7,000 ÷ 75,000 45° / 30° 3000 ÷ 6000
Altıköşe 6,000 ÷ 11,000 45° / 30° 3000 ÷ 4000
Altıköşe 12,000 ÷ 65,000 45° / 30° 3000 ÷ 6000
Kare 6,000 ÷ 11,000 45° / 30° 3000 ÷ 4000
Kare 12,000 ÷ 40,000 45° / 30° 3000 ÷ 6000