Neden Çelik Mil

Günümüzün gelişen sanayi üretiminde ve birçok alanda yüksek dayanıklılık ve tokluk ölçülerine sahip malzemeler kullanılmaktadır. İçeriğinde belirli miktarda karbon elementi ihtiva eden çelik materyaller bu malzemelerin temelini oluşturmaktadır. Çelik için farklı kriterler göz önünde bulundurularak bazı sınıflandırmalar yapılabilir. Bu sınıflandırmalar için çeliği oluşturan elementlerin oranı, üretim ve şekillendirme yöntemleri, kalitesi ve kullanıldığı yerler baz alınmaktadır.

Çelik Cevherine Form Kazandırma

Çelik üretim aşamasında çeşitli kalitede, kalınlıkta ve tokluk seviyesinde imalat yapılabilir. Yüksek sıcaklıklara maruz bırakılarak çelik sıvı hale getirilir ve ilk aşamada henüz işlenmesi devam edebilecek nitelikte bir çelik malzeme üretilir. Bahse konu süreç sıcak haddeleme süreci olup çelik malzemenin cevher halinden yarı mamul hale geçirildiği ilk aşamadır. Çeliğin bu noktada oldukça büyük ağırlıkta ve ebatlarda olduğu, ayrıca pürüzlü bir yüzeyinin bulunduğu söylenebilir. Doğal olarak belli mamullerin üretim aşamasına geçebilmek için henüz hiç işlenmemiş, sadece kaba bir formda üretilmiş çeliğe bir işlem daha yapılması gerekir.

Çelik Mil Nedir?

Sıcak haddeleme sürecinden geçirilerek belli bir forma getirilmiş çeliğe soğuk haddeleme uygulayarak işleme hazır hale getirmek gerekir. Soğuk çekme olarak da bilinen bu işlem, imalat ve ıslah çeliklerinin ortam sıcaklığında şekillendirilmesi sürecidir. Bu süreçte çelik malzemenin, bir veya birkaç işlemden daha geçirilerek şekil alması sağlanır. Artık kaba çelik sütunlar ya da plakalar ince üretim yapılabilir duruma gelmiştir. Bu aşamadan sonra malzeme, çelik mil, transmisyon çeliği veya transmisyon mili gibi isimler ile anılabilir.

Çelik Milin Özellikleri ve Avantajları

Dayanıklılığı ve uygun maliyeti sebebiyle tercih edilen çelik milin bazı özelikleri bulunmaktadır. Düşük karbon değeri bulunan çelik mil yüksek kaynak kabiliyetine sahiptir. Bu yönüyle özellikle otomotiv sektöründe kullanılmaktadır. Ekonomik olmaları tercih sebeplerinden biri olan çelik mil ayrıca gayet kullanışlı olup yüksek montaj kolaylığı sağlamaktadır. Çelik millerin çeşitli işlemlere tabi tutulması sürecinde talaş kaldırma sertliği yaşanmamaktadır. Bu durum, kullanıcıların iş güvenliği için olumlu ve gerekli sayılabilecek bir husustur. Transmisyon millerinin soğuk çekiminde verdiği etkiyle işlemeye daha açık pürüzsüz bir yüzey alanı bulunmaktadır. Ayrıca çelik milinde kolay büzülme kabiliyeti, belli sertlik oranı, darbeye karşı dayanıklılık, çekme ve uzamaya karşı mukavemet özellikleri de bulunmaktadır. Bunlar da işlem sürecinde çelik mile artı katan yönlerdir. Çelik milin korozyon dayanımı, çözülebilirlik ve ihtiva ettiği alaşımlar gibi kimyasal özellikleri de bulunmaktadır.

Çelik Milin Kullanım Alanları

Çelik mil birçok makine ve ekipman imalatında, küçük ve büyük yapı inşaatında, beyaz eşya üretiminde, savunma sanayisinde ve otomotiv endüstrisinde yoğun olarak kullanılmaktadır. Bununla birlikte bu malzemeler çoğunlukla yuvarlak çubuk formunda bulunurlar ve hidrolik sistem ile pistonlarda kullanım için tercih edilirler. Torna tezgâhlarında işlem görebilen ve talaşlı imalat özelliğine sahip olan çelik mili talaş kırılmasında uzun işlem süresi gerektirebilir.

Çelik Mili Fiyatları Ve Bilinmesi Gereken Bazı Hususlar

Çelik milin fiyat aralığı artan hammadde maliyetlerine ve kalite, büyüklük, ebatlar gibi unsurlara bağlı olarak değişebilir. Bu çerçevede, malzeme ihtiyacı bulunan tüm kullanıcılar, uluslararası standartlarda hizmet sunan firmamızla fiyat tarifesi konusunda görüşüp bilgi alabilir. Kaliteyi ve müşteri beklentilerini karşılamayı amaçlayan işletmemiz tüm konularda müşterilerine destek vermektedirler. Soğuk çekim yöntemi kullanılarak üretilen çelik mili malzeme üretim sonrasında gerekli temizleme işlemi yapılarak yüzey pürüzsüzlüğü sağlanır. Bu şekilde işlemleri tamamlanmış olan malzemenin farklı kalite düzeyleri de bulunmaktadır. Üretim maliyetlerini aşağı çekebilmek amacıyla bazı durumlarda farklı kalite düzeyinde malzeme kullanılabilir.
neden çelik mil